Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรเข้าตรวจ ประมวลภาพโครงการก่อสร้างอาคาร รูปภาพและวีดีโอ โครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 เรียนเด็กเล็ก อบต.ย่านยาวพิจิตร อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
คน 8 ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.  [20/12/2562]     ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว
ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร   ภาพการก่อสร้าง คลิกเพื่อดู  [25/12/2561] อ่านต่อ   
 [19/12/2562]     คลิกเพื่อดู
  ภาพดำเนินการเสร็จสิ้น คลิกเพื่อดู
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร //// ยินดีต้อนรับ //// WWW.YANYAWS.GO.TH